> Nguyễn Tuấn Anh – hacked by mohamed.xo
Nguyễn Tuấn Anh

giảng viên piano

MESSAGE ME

1

Khoá học

0

Người theo dõi

0

Đánh giá

2001 – 2006: Tốt nghiệp hệ Sơ cấp khoa nhạc Jazz chuyên ngành Piano Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

2006 – 2010: Tốt nghiệp hệ Trung cấp khoa nhạc Jazz chuyên ngành Piano Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

2010 – 2014: Tốt nghiệp hệ Đại học khoa nhạc Jazz chuyên ngành Piano Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

2014: Giảng viên tại Trung tâm Nghệ thuật Sol Art

Any followers founded
Any review founded
Khoá học
Học phí

Lớp nghệ thuật cá nhân

vnđ 7.200.000

Xem

Liên hệ với tôi