> Nguyễn Thăng Long – Hacked by suliman_hacker
Nguyễn Thăng Long

MESSAGE ME

1

Khoá học

0

Người theo dõi

0

Đánh giá

2009 – 2014: Chuyên ngành Thanh nhạc hệ chính quy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

2015: Giảng viên tại Trung tâm Nghệ thuật Sol Art

Any followers founded
Any review founded
Khoá học
Học phí

Lớp nghệ thuật cá nhân

vnđ 7.200.000

Xem

Liên hệ với tôi